1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 2, Year 1997

Matis D; Tirjak J; Tirjaková E; 1997
Zoznam meňaviek (Amoebida a Caryoblastea) Slovenska
Synopsis of amoebae of Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 2: 1-6

Tirjaková E; 1997
Nálevníky (Ciliophora) prameniska pod Veľkým Javorníkom
Ciliophora of the spring area below the Veľký Javorník
Folia faunistica Slovaca, 2: 7-22

Tirjaková E; 1997
Nálevníky (Ciliophora) NPR Rozsutec (NP Malá Fatra)
Ciliophora of the National Nature Reserve Rozsutec (National Park Malá Fatra Mountains)
Folia faunistica Slovaca, 2: 23-29

Eduard Stloukal & Dušan Matis, 1997
Epibiontné nálevníky čeľade Vorticellidae (Ciliophora, Peritrichia) niektorých lokalít západného Slovenska
Epibiotic Ciliates of family Vorticellidae (Ciliophora, Peritrichea) at some localities of western Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 2: 31-40

Ilja Krno, 1997
Podenky (Ephemeroptera) NPR Rozsutec (NP Malá Fatra)
Mayflies (Ephemeroptera) of the National Nature Reserve Rozsutec (National Park Malá Fatra Mountains)
Folia faunistica Slovaca, 2: 41-46

Majzlan O; Hazuchová A; 1997
Abundancia a sezónna dynamika koscov (Opiliones) v pôde lužných lesov podunajska
Abundance and seasonal dynamics of the harvestmen in soils of the Danube lowland
Folia faunistica Slovaca, 2: 47-51

Majzlan O; Fedor PJ; 1997
Kobylky (Ensifera) NPR Drieňová Hora pri Novej Vieske sledované Malaiseho pascou
Long-horned grasshopers (Ensifera) of the National Reserve Drieňová hora near Nová Vieska (southern Slovakia) studied by the Malaise trap
Folia faunistica Slovaca, 2: 53-55

Majzlan O; Baťalík P; 1997
Taxocenózy bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) ako súčasť epigeonu NPR Devínska Kobyla
Taxocoenoses of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in epigeon in the Protected nature area Devínska Kobyla hill
Folia faunistica Slovaca, 2: 57-60

Majzlan O; Jászay T; 1997
Taxocenózy drobčíkov (Coleoptera, Staphilinidae) v pôde lužných lesov rieky Moravy
Taxocoenoses of rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) in the floodplain forest soils by Morava river (southwestern Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 2: 61-69

Lukáš J; Majzlan O; 1997
Krasoňovité (Coleoptera, Buprestidae) v NPR Devínska Kobyla
The jewel beetles (Coleoptera, Buprestidae) in protected Nature reserve of Devínska Kobyla hill (southwestern Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 2: 71-74

Holecová M; Petryszak B; Skalski T; Paśnik G; 1997
Curculionidae (Coleoptera) Sedlickej kotliny (Bukovské vrchy, Východné Karpaty)
Curculionidae (Coleoptera) of the Sedlická kotlina basin (Bukovské vrchy hills, Eastern Carpathians)
Folia faunistica Slovaca, 2: 75-84

Kulfan M; 1997
Motýle (Lepidoptera) žijúce na duboch nížinných oblastí juhozápadného Slovenska
Lepidoptera living on oaks in southwestern Slovakia lowlands
Folia faunistica Slovaca, 2: 85-92