1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 5, Year 2000

 

Mrva M; Matis D; 2000

Meňavkovce (Rhizopoda) v hrabanke niektorých lokalít dubovo-hrabových lesov Malých Karpát (Západné Slovensko)

Rhizopoda in leaf-litter of some localities of oak-hornbeam forests in the Malé Karpaty Mts. (Western Slovakia)

Folia faunistica Slovaca, 5: 1-9

Gregariny (Apicomplexa, Eugregarinida) niektorých bezchordátov Slovenska

Gregarines (Apicomplexa, Eugregarinida) of some invertebrates of Slovakia

Matis D; Valigurová A; 2000

Folia faunistica Slovaca, 5: 11-22

Stloukal E; 2000
Výskyt
Gregarina lunata (Apicomplexa, Gregarina) a ustanovenie rodu Zwetkowius n. g. s druhom Zwetkowius sororculae n. comb.

Occurrence of Gregarina lunata (Apicomplexa, Gregarina) and establishing the genus Zwetkowius n. g. with species Zwetkowius sororculae n. comb.

Folia faunistica Slovaca, 5: 23-26

Andelová K; Tirjaková E; 2000
Nálevníky (Ciliophora) podložia machových zárastov na území Bratislavy

Ciliates (Ciliophora) of the underlying moss-covered stratum on the region of Bratislava City

Folia faunistica Slovaca, 5: 27-36

Chrenková Z; Tirjaková E; 2000
Nálevníky (Ciliophora) suchých machov Bratislavy

Ciliates (Ciliophora) from the Dry Mosses of Bratislava (Slovakia)

Folia faunistica Slovaca, 5: 37-48

Stloukal E; 2000
Determinácia rodov podtriedy Peritrichia (Ciliophora)

Genera Determination in the Subclass Peritrichia (Ciliophora)

Folia faunistica Slovaca, 5: 49-54

Tirjaková E; 2000
Výskyt druhu Bunonema richtersi Jägerskiöld, 1905 (Nematoda, Bunonematidae) na niektorých lokalitách Malých Karpát

Occurrence of Bunonema richtersi Jägerskiöld, 1905 (Nematoda, Bunonematidae) on some localities of the Malé Karpaty Mts (Slovakia)

Folia faunistica Slovaca, 5: 55-59

Nový nález Potamopyrgus antipodarum (Hydrobiidae, Gastropoda, Mollusca) na Slovensku

New Record of Potamopyrgus antipodarum (Hydrobiidae, Gastropoda, Mollusca) in Slovakia

Šteffek J; 2000

Folia faunistica Slovaca, 5: 61-62

Šteffek J; 2000
Mäkkýše (Mollusca) Zvolenskej kotliny

Molluscs (Mollusca) of the Zvolenská kotlina basin

Folia faunistica Slovaca, 5: 63-68

Čejka T; 2000
Neočakávaný nález ulitníka Trichia striolata danubialis (Gastropoda, Hygromiidae) v Žilinskej kotline

The striking record of the land snail Trichia striolata danubialis (Gastropoda, Hygromiidae) in the Žilinská kotlina basin (Slovakia)

Folia faunistica Slovaca, 5: 69-72

Čejka T; 2000

Analýza náplavov Dunaja pri Bratislave v oblasti slovensko-rakúskej hranice z malakozoologického hľadiska

A malacozoological analysis of the drift of the Danube River from the area of the Slovak-Austrian border

Folia faunistica Slovaca, 5: 73-80

Illyová M; 2000

Planktonické kôrovce (Crustacea) Štrkoveckého jazera v Bratislave

The planktonic crustacean (Crustacea, Branchiopoda and Copepoda) in the gravel-pit Štrkovec lake (Bratislava)

Folia faunistica Slovaca, 5: 81-85

Lukáš J; 2000

Výskyt niektorých druhov lupeňonôžok (Crustacea – Branchiopoda) na území západného Slovenska

Occurrence of selected species of the class Branchiopoda in the territory of western Slovakia

Folia faunistica Slovaca, 5: 87-90

Cyprich D; Krumpál M; Rolníková T; 2000

Výskyt a rozšírenie Ceratophyllus pullatus Jordan et Rothschild, 1920 (Siphonaptera) na Slovensku

Occurrence and distribution of Ceratophyllus pullatus Jordan et Rothschild, 1920 (Siphonaptera) in Slovakia

Folia faunistica Slovaca, 5: 91-98

Bulánková E; Holecová M; 2000

Dravčekovité (Heteroptera, Nabidae) v korunovej etáži dubovo-hrabových lesov Malých Karpát

Species representation of nabid bugs (Heteroptera, Nabidae) in leaf bearing crowns of oak-hornbeam forests in Malé Karpaty Mts

Folia faunistica Slovaca, 5: 99-107

Kulfan M; 2000
Motýle (Lepidoptera) jarného a letného aspektu alpínskeho a subalpínskeho pásma v NP Malá Fatra

Lepidoptera of spring and summer aspect of alpine and subalpine zone of the Malá Fatra National Park

Folia faunistica Slovaca, 5: 109-115

Holecová M; Petryszak B; 2000

Poznámky k rozšíreniu Otiorhynchus opulentus Germar, 1834 (Coleoptera, Curculionidae, Otiorhynchinae)

Notes on distribution of Otiorhynchus opulentus Germar, 1834 (Coleoptera, Curculionidae, Otiorhynchinae)

Folia faunistica Slovaca, 5: 117-121

Holecová M; Sukupová J; 2000

Nosáčiky (Coleoptera, Curculionoidea: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) prírodnej rezervácie Lošonecký háj (JZ Slovensko)

Weevils (Coleoptera, Curculionoidea: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) of the Nature Reserve Lošonecký Háj (SW Slovakia)

Folia faunistica Slovaca, 5: 123-134

Majzlan O; Štepanovičová O; Fedor PJ; 2000

Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) na území NPR Čachtický hradný vrch (CHKO Malé Karpaty)

Chosen Insect groups (Coleoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) in the National Nature Reserve Čachtický hradný vrch (Protected Landscape Area Malé Karpaty)

Folia faunistica Slovaca, 5: 135-150

Kupčok S; Kováč V; 2000

Poznámky o ichtyofaune Gidry

Notes on ichthyofauna of the Gidra creek

Folia faunistica Slovaca, 5: 151-156

Koščo J; Košuth P; Ondrej I; 2000

Ichtyofauna povodia Slanej v Rožňavskom okrese

Ichthyofauna of the Slaná river basin in the Rožňava district

Folia faunistica Slovaca, 5: 157-170

Klembara J; Bartík I; 2000

Herpetofauna povodia rieky Gidry

Herpetofauna of the Gidra river basin

Folia faunistica Slovaca, 5: 171-175