1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 6, Year 2001

Andrea Valigurová & Dušan Matis, 2001
Nálezy gregarín (Eugregarinida, Apicomplexa) vo viacnôžkach (Myriapoda) na území Slovenska
The records of gregarines (Eugregarinida, Apicomplexa) in myriapods (Myriapoda) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 6: 1—8
[in Slovak, with English abstract]

Eva Tirjaková, 2001
Nálevníky (Ciliophora) niektorých lokalít vo Vysokých Tatrách
Ciliated Protozoa (Ciliophora) of some localities in the High Tatras Mts (Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 6: 9—17
[in Slovak, with English abstract]

Peter Gajdoš & Oto Majzlan, 2001
Pavúky (Araneae) pieskových a sprašových dún juhozápadného Slovenska
Spiders (Araneae) of the sandy and loess dunes in the south-western Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 6: 19—32
[in Slovak, with English abstract]

Michal Ambros, 2001
Poznámky k faune roztočov (Acarina: Mesostigmata) drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) Starohorských vrchov
Remarks on fauna of mites (Acarina: Mesostigmata) of small mammals (Insectivora: Rodentia) in the Starohorské vrchy Mts
Folia faunistica Slovaca, 6: 33—45
[in Slovak, with English abstract]

Marta Illyová, 2001
Plazivky (Crustacea, Harpacticoida) v intersticiále niektorých horských a podhorských potokov Slovenska
Harpacticoids (Crustacea, Harpacticoida) in interstitial of several mountain and submountain streams of Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 6: 47—52
[in Slovak, with English abstract]

Jaromír Šíbl, 2001
Príspevok k poznaniu fauny vážok (Insecta: Odonata) Národného parku Muránska planina
Contribution to the knowledge of dragonflies (Insecta: Odonata) of the National Park Muránska planina (Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 6: 53—58
[in Slovak, with English abstract]

Tomáš Derka, Jana Kováčová & Eva Bulánková, 2001
Význam substrátu pre štruktúru vybraných taxocenóz makrozoobentosu rieky Rudava
Substrate importance for selected macrozoobenthic communities in Rudava river
Folia faunistica Slovaca, 6: 59—68
[in Slovak, with English abstract]

Peter J. Fedor, Jaroslav Pelikán, Dušan Cyprich & Miroslav Krumpál, 2001
Strapky (Thysanoptera) v hniezdach vtákov a cicavcov NPR Jurský Šúr
Thrips (Thysanoptera) in the Nests of Birds and Mammals of the NPR Jurský Šúr
Folia faunistica Slovaca, 6: 69—73
[in Slovak, with English abstract]

Oľga Štepanovičová, 2001
Bzdochy (Heteroptera) lesostepných biotopov prírodnej rezervácie Kňaží vrch v Tematínskych kopcoch (Považský Inovec)
Bugs (Heteroptera) in the Woody Steppes Habitats of the Nature Rezerve Kňazí vrch in Tematínske kopce (Považský Inovec Mts)
Folia faunistica Slovaca, 6: 75—79
[in Slovak, with English abstract]

Milada Holecová, 2001
Fauna nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) v okolí vodného diela Žilina
Weevil fauna (Coleoptera, Curculionoidea) in a vicinity of the Žilina water dam (N Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 6: 81—96
[in Slovak, with English abstract]

Oto Majzlan & Roman Csefalvay, 2001
Vodné chrobáky (Coleoptera aquicola) NPR Parížske močiare pri Gbelciach
The aquatic beetles (Coleoptera aquicola) of the National Nature Reserve Parížske močiare
Folia faunistica Slovaca, 6: 97—100
[in Slovak, with English abstract]

Dana Illéšová, 2001
Pakomáre (Chironomidae: Diptera) trsťových zárastov juhozápadného Slovenska
Chironomids (Chironomidae: Diptera) in reed stands of southwestern Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 6: 101—105
[in Slovak, with English abstract]

Eva Bulánková, 2001
Prvý nález larvy druhu Atrichops crassipes Meigen, 1820 (Diptera, Athericidae) na Slovensku
First report of Atrichops crassipes Meigen, 1820 (Diptera, Athericidae) larvae in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 6: 107—108
[in Slovak, with English abstract]

Dušan Cyprich, Miroslav Krumpál & Terézia Rolníková, 2001
Zriedkavo sa vyskytujúce vtáčie druhy bĺch (Siphonaptera) na Slovensku
Rare taxons of bird fleas (Siphonaptera) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 6: 109—118
[in Slovak, with English abstract]

Dušan Cyprich, Miroslav Krumpál & Terézia Rolníková, 2001
Výskyt a rozšírenie Ceratophyllus tribulis Jordan, 1926 (Siphonaptera) na Slovensku
Occurrence and distribution of Ceratophyllus tribulis Jordan, 1926 (Siphonaptera) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 6: 119—129
[in Slovak, with English abstract]

K. Janečková, 2001
Nález bielej škvrnitosti u dulovnice väčšej, Neomys fodiens (Pennamt, 1771) v Malých Karpatoch
White wpotted water shrews Neomys fodiens (Pennamt, 1771) in the Malé Karpaty Mts
Folia faunistica Slovaca, 6: 131—133
[in Slovak, with English abstract]

Zlatica Országhová & Zora Feriancová-Masárová, 2001
Zmeny v štruktúre pôvodných ornitocenóz v čase výstavby vodného diela na Váhu v úseku Žilina — Strečno
Changes in the Structure of the original ornithocoenoses during the construction of the hydroelectric project on the Váh river Sector Žilina – Strečno
Folia faunistica Slovaca, 6: 135—144
[in Slovak, with English abstract]

Eduard Stloukal, 2001
Databanka fauny Slovenska – stav a nové prírastky databáz v roku 2001
Current status and new data in Databank of Slovak fauna in year 2001
Folia faunistica Slovaca, 6: 145—168
[in Slovak, with English abstract]

Oto Majzlan, 2001
Univ. Prof. RNDr. Ladislav Korbel — deväťdesiatročný
Prof Ladislav Korbel — 90th birthday
Folia faunistica Slovaca, 6: 169—179
[in Slovak]


Peter J. Fedor, 2001
Bioindikačný význam rovnokrídleho hnmyzu (Ensifera et Caelifera) vo vzťahu k zmenenej krajine v okolí Vodného diela Gabčíkovo
Bioindication Importance of Orthopterous Insects (Ensifera et Caelifera)
Folia faunistica Slovaca, 6 (Suppl. 1): 1—91
[in Slovak, with English abstract]