1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 10, Year 2005

Wojciechowski W & Halgoš J, 2005
Zoznam zistených druhov vošiek (Aphidinea) na území NPR Devínska Kobyla za obdobie 1988–1997
List of aphids (Aphidinea) reported in the Devínska Kobyla Nature reserve, Slovakia during years 1988-1997
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 10: 1-2

Stloukal E & Stloukalová V, 2005
Výskyt parazita Urogonimus macrostomus (Leucochloridiidae, Trematoda) na Muránskej planine (Slovensko)
Occurrence of parasite Urogonimus macrostomus (Leucochloridiidae, Trematoda) at the Muránska planina Mts, Slovakia
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 10: 3-4

Šteffek J; 2005
Clausilia rugosa parvula v Štiavnických vrchoch a história výskumu „štiavnického ostrova“
Clausilia rugosa parvula in the Štiavnické vrchy Mts. and the history of the "štiavnický ostrov" area (Slovakia)
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 10: 5-9

Stloukal E, 2005
Čo odhalila veterná kalamita v roku 2004 na Slovensku?
What the windstorm calamity in 2004 revealed in Slovakia?
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 10: 11-18

Šustek Z, 2005
Bystruškovité (Coleoptera, Carabidae) a ich reakcie na zmeny vegetačného krytu vo vysokohorských ekosystémoch
Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) and their response to changes of vegetation in alpine ecosystems
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 10: 19-22

Kula E, Kajfosz R & Ząbecki W, 2005
Kambioxylofágní fauna smrků v gradační oblasti lýkožrouta smrkového (Ips typographus)
Cambioxylophagous fauna of Norway spruce in the outbreak area of Ips typographus
[in Czech with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 10: 23-27

Kulfan J & Zach P, 2005
Spoločenstvá motýľov na smreku obyčajnom (Picea abies) pozdĺž vertikálneho gradientu vo Velickej doline
Lepidopteran assemblages on Norway spruce (Picea abies) along an altitudinal gradient in the Velická dolina valley (Tatra Mts)
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 10: 29-34

Kicko J; 2005
Náčrt vplyvu veternej kalamity na subpopuláciu orlov krikľavých (Aquila pomarina) na hornom Pohroní
Sketch of the windstorm influence on subpopulation of lesser-spotted eagle (Aquila pomarina) in the area of upper Horn river
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 10: 35-36

Kocian Ľ; Topercer J; Baláž E; Fiala J; 2005
Vtáky TANAP-u hniezdiace v prostredí zasiahnutom smršťou a ich hniezdne nároky v rôznych typoch prostredia
Breeding birds and their habitat requirements in the windthrown area of the Tatra National Park (Slovakia)
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 10: 37-43

Huba M; 2005
Fauna Tatier v kontexte trvalo udržateľného rozvoja tatranského regiónu
Fauna of the Tatra Mts in the context of sustainable development of the Tatras region
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 10: 45-53