1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 13, Year 2008

Alena Pohorencová, 2008
Rozšírenie raka riečneho (Astacus astacus) v okolí Trenčína
The distribution of noble crayfish (
Astacus astacus) in the Trenčín area
[in Slovak, with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 13 (1): 1-7

Eva Tirjaková & Ferdinand Šporka, 2008
Acanthocephalus clavula (Acanthocephala) v sedimente Stužickej rieky (NP Poloniny)
Acanthocephalus clavula (Acanthocephala) in the a sediment of the Stužica river (NP Poloniny)
[in Slovak, with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 13 (2): 9-10

Ivan Baláž & Alena Jančová, 2008
Porovnanie reprodukčnej aktivity a plodnosti Clethrionomys glareolus a Apodemus flavicollis v pahorkatinovom stupni krajiny (Hronská, Nitrianska a Žitavská pahorkatina)
Comparison of reproduction activity and fertility of Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis in hillock level (Hronská, Nitrianska, Žitavská pahorkatina)
[in Slovak, with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 13 (3): 11-17

Ferenc Vilisics, Antal Nagy, Péter Sólymos, Roland Farkas, Zita Kemencei, Barna Páll-Gergely, Máté Kisfali & Elisabeth Hornung, 2008
Data on the terrestrial Isopoda fauna of the Alsó-hegy, Aggtelek National Park, Hungary
[in English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 13 (4): 19-22

Josef Starý, 2008
Pancířníci (Acari: Oribatida) NPR Stužica, Bukovské vrchy, východní Slovensko
Oribatid mites (Acari: Oribatida) of the National Reserve Stužica, Bukovské vrchy Mts, Eastern Slovakia
[in Czech, with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 13 (5): 23-29

Josef Starý, 2008
Příspěvek k poznání fauny pancířníků (Acari: Oribatida) NP Poloniny, východní Slovensko
Contribution to the knowledge of the oribatid fauna (Acari: Oribatida) of the National Park Poloniny, Eastern Slovakia
[in Czech, with English abstract]

Folia faunistica Slovaca, 13 (6): 31-38

Ladislav Pekárik & Jozef Tomeček, 2008
Ichtyofauna Záhorskej nížiny
Ichthyofauna of the Záhorská nížina lowland, Slovakia
[in Slovak, with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 13 (7): 39-47

Andrea Čerevková, 2008
Spoločenstvá nematód trávnych porastov na Slovensku
Nematode communities of grasslands in Slovakia
[
in Slovak, with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 13 (8): 49-57

Marta Nevřelová, 2008
Cicavce vybraných typov biotopov urbanizovaného územia Bratislavy
Mammals of urbanised habitats at Bratislava
[in Slovak, with English abstract
]
Folia faunistica Slovaca, 13 (9): 59-64

Peter Bačkor, 2008
Morfometrické ukazovatele habitatu kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) v Nízkych Tatrách (stredné Slovensko)
Morphometrics index of Tatra chamois habitat (
Rupicapra rupicapra tatrica) in Nízke Tatry Mts (central Slovakia)
[
in Slovak, with English abstract]

Folia faunistica Slovaca, 13 (10): 65-70 

Peter Urban, 2008
Overovanie metodiky celoslovenského mapovania vydry riečnej (Lutra lutra) vo vybraných regiónoch Slovenska
Verification methods of national global mapping of Eurasian otter (
Lutra lutra) in the choices regions of the Slovakia
[
in Slovak, with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 13 (11): 71-78

Eduard Stloukal, 2008
Distribution of native crayfish in Western Slovakia
[in English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 13 (12): 79-80

Swen C. Renner, Eduard Stloukal & Christoph Haeuser, 2008
First record of Oriolus oriolus (Aves: Oriolidae) in the Slovenský Raj National Park, Slovakia, with a list of bird species found in the ‘ATBI Gemer’ region
[in English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 13 (13): 81-84