1996 (1) 1997 (2) 1998 (3) 1999 (4) 2000 (5) 2001 (6) 2002 (7) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (10)
2006 (11) 2007 (12) 2008 (13) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (16) 2012 (17) 2013 (18) 2014 (19) 2015 (20)
2016  (21) 2017 (22)

Volume 16, year 2011, printed issues 1—3

Anna Šestáková, 2011
The first record of Porrhomma oblitum (Araneae, Linyphiidae) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 1-3
Published 22.3.2011

Ignác Richter, 2011
Poznámky k rozšíreniu a bionómii Lampronia standfussiella (Zeller, 1839) (Lepidoptera, Prodoxidae)

Notes on distribution and bionomy of Lampronia standfussiella (Zeller, 1839) (Lepidoptera, Prodoxidae)  [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 5-7
Published 23.3.2011

Milada Holecová & Miroslav Kulfan, 2011
Fauna nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea) na borovici lesnej rastúcej na viatych pieskoch Záhoria (JZ Slovensko)
Weevil fauna (Coleoptera, Curculionoidea) associated with Scots Pine growing on blowing sand dunes of the Záhorie region (SW Slovakia)  [in Slovak with English abstract]

Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 9-15
Published 23.3.2011

Marion Mantič & Stanislav Benedikt, 2011
Nálezy drabčíků (Coleoptera, Staphylinidae) Platystethus laevis Märkel et Kiesenwetter, 1848 a Cousya nigrata (Fairmaire et Laboulbéne, 1856) na Slovensku
Findings of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) Platystethus laevis Märkel et Kiesenwetter, 1848 and Cousya nigrata (Fairmaire et Laboulbéne, 1856) in Slovakia [in Czech with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 17-18
Published 28.3.2011

Peter Miklós, Dávid Žiak, Michal Ambros, Alexander Dudich & Andrej Stollmann, 2011
Nové nálezy hraboša severského panónskeho (Microtus oeconomus mehelyi) v oblasti Podunajskej roviny
Recent records of Mehelyi’s root vole (Microtus oeconomus mehelyi) in Podunajská rovina lowland  [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 19-23
Published 4.5.2011

Slávka Miňová, Miloš Balla & Stanislav David, 2011
First record of Hemianax ephippiger (Odonata: Aeschnidae) from Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 25-26
Published 4.5.2011

Ivan Mihál & Boris Astaloš, 2011
Slovenské menoslovie koscov (Arachnida, Opiliones) zaznamenaných na Slovensku
Slovak vernacular names of harvestmen (Arachnida, Opiliones) registered in Slovakia  [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 27-29
Published 4.5.2011

Pavel Bezděčka & Klára Bezděčková, 2011
Leiobunum limbatum – nový sekáč (Opiliones) pro Slovensko
Leiobunum limbatum – a new harvestman (Opiliones) for Slovakia  [in Czech with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 31-34
Published 4.5.2011

Marek Semelbauer & Milan Kozánek, 2011
New species of lauxaniids to Slovakia and Austria

Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 35-36
Published 18.6.2011

Peter Fenďa, Peter Kucman, Stanislava Bačíková, Zlatica Országhová, Peter Puchala, Karolína Sobeková, Viera Jánošková & Mária Melišková, 2011
Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vrabca poľného (Passer montanus) v PR Šúr (JZ Slovensko)
The mites (Acari, Mesostigmata) in the nests of Tree Sparrow (Passer montanus) in Nature Reserve Šúr (SW Slovakia)  [in Slovak with English abstract]

Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 37-44
Published 6.7.2011

Monika Pajonková, 2011
Rozšírenie a ekológia pôdnych roztočíkov (Acari: Prostigmata, Heterostigmatina) v podmienkach Slovenska
The distribution and ecology of soil mites (Acari: Prostigmata, Heterostigmatina) in Slovakia  [in Slovak with English abstract]

Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 45-54
Published 11.7.2011

Ladislav Miko, 2011
Oribatid mites (Acarina: Oribatida) of Pieniny National park and Jarabinský prielom Nature Reserve, North-East Slovakia

Folia faunistica Slovaca, 16 (1): 55-66

Published 11.7.2011

Jana Christophoryová, Giulio Gardini & Stanislav Korenko, 2011
Allochernes powelli new to the fauna of Slovakia (Pseudoscorpiones: Chernetidae)

Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 67-70

Published 14.7.2011

Pavel Bezděčka & Klára Bezděčková, 2011
First record of the myrmecophilous fungus Rickia wasmannii (Ascomycetes: Laboulbeniales) in Slovakia

Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 71-72

Published 3.8.2011

Jozef K. Macko, Marta Špakulová, Zuzana Vasilková & Mikuláš Oros, 2011
Description of new morphological form of Skrjabinocoelum petrowi f. pannoniensis (Trematoda, Cyclocoelidae), a rare parasite of jack snipe (Lymnocryptes minimus, Charadriiformes) in Slovakia

Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 73-76

Published 18.8.2011

Pavel Lauterer, 2011
First finding of Porphyrophora polonica (Hemiptera: Coccoidea: Margarodidae) in Slovakia

Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 77-78

Published 18.8.2011

Alexander Čanády, 2011
Príspevok k poznaniu výskytu denných motýľov (Hesperioidea, Papilionoidea) okolia obcí východného Slovenska, časť 1 – Duplín (Ondavská vrchovina)
Contribution to the knowledge of the butterflies (Hesperioidea, Papilionoidea) distibution in surrounding of villages from north-eastern Slovakia, part 1 – Duplín (the Ondavská vrchovina highland) [in Slovak with English abstract]

Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 79-83

Published 18.8.2011

Marek Čiliak & Jozef Šteffek, 2011
Preliminary malacological survey of the site of community importance Kamenná Baba (Branisko – Bachureň)

Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 85-89

Published 19.8.2011

Andrej Lendel, 2011
The first record of Synanthedon mesiaeformis (Lepidoptera, Sesiidae) in Slovakia

Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 91-96

Published 25.8.2011

Pavel Lauterer, 2011
Psyllids (Hemiptera, Psylloidea) inhabiting the canopy and shrub layer of an oak and hornbeam forest in Báb near Nitra (Slovakia)

Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 97-101

Published 30.8.2011

Daniel Jablonski, 2011
K herpetofauně obce Svetlice a okolí (Slovensko)
On the herpetofauna of Svetlice village and its vicinity (Slovakia)
  [in Czech with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 103-107

Published 13.9.2011

Dušan Šácha, 2011
Nové údaje o vážkach (Insecta: Odonata) pohorí Liptova a Spiša
New records of dragonflies (Insecta: Odonata) of mountain ranges in Liptov and Spiš regions
  [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 109-114

Published 10.10.2011

Peter Fenďa, 2011
The first record of the family Otopheidomenidae (Acari, Mesostigmata) in Slovakia

Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 115-117

Published 17.10.2011

Jozef Šteffek, 2011
Malakocenologické pomery pohoria Ostrôžky (Stredné Slovensko)
The Malacocoenological characterization of the Ostrôžky Mts (Central Slovakia) 
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (2): 119-125

Published 17.10.2011

Radovan Jambor, 2011
Vtáčie spoločenstvá lesoparku Brezina (Trenčín)
Bird communities of the Brezina forest park (Trenčín)  [in Slovak with English abstract
]
Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 127-136
Published 24.10.2011

Jana Christophoryová, Eduard Stloukal & Viera Stloukalová, 2011
First record of phoresy of pseudoscorpion Lamprochernes chyzeri in Slovakia (Pseudoscorpiones: Chernetidae)
Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 139-142
Published 24.10.2011

Gabriel Pastorális, František Kosorín, Aleš Laštůvka, Jan Liška, Ignác Richter & Zdenko Tokár, 2011
Nálezy nových druhov drobných motýľov (Microlepidoptera) pre faunu Slovenska
Records of Microlepidoptera new to the fauna of Slovakia  
[in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 143–150
Published 25.10.2011

Dušan Šácha, 2011
Doplnok k vážkam (Insecta: Odonata) Turca
Addition to the knowledge of dragonflies (Insecta: Odonata) of the Turiec region
 [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 151–155
Published 31.10.2011

Daniela Kalaninová & Eva Bulánková, 2011
Ecological quality assessment of the Gidra river by means of mayflies (Ephemeroptera) and stoneflies (Plecoptera)
Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 157–164
Published 10.11.2011

Alexander Čanády, 2011
Príspevok k poznatkom o výskyte modráčika rozchodníkového (Scolitandites orion Pallas, 1771) okolia vodnej nádrže Malá Lodina (Čierna hora)
Contribution to knowledge of the Chequered blue (Scolitandites orion Pallas, 1771) distribution in surroundings of water reservoir Malá Lodina (the Čierna hora Mts)  [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 165–167
Published 10.11.2011

Anna Šestáková & Peter Gajdoš, 2011
Expanzný druh snovačky Parasteatoda tabulata Levi, 1980 (Araneae, Theridiidae) na Slovensku
An expansive comb-footed spider Parasteatoda tabulata Levi, 1980 (Araneae, Theridiidae) for the first time from Slovakia  [
in Slovak with English abstract]

Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 169–172
Published 13.12.2011

Eva Bulánková, 2011
Rozšírenie druhov čeľade Athericidae na Slovensku
Distribution of species from family Athericidae in Slovakia
 [in Slovak with English abstract]

Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 173–180
Published 14.12.2011 

Matúš Kúdela, 2011
New records of Simulium degrangei (Diptera: Simuliidae) in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 181–183
Published 23.12.2011

Eduard Stloukal, 2011
DFS-MAP - a simplified mapping tool for presentation of animal distribution in Slovakia
Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 185–189
Published 26.12.2011

Katarína Necpálová & Eduard Stloukal, 2011
Príspevok k poznaniu rozšírenia Amphipoda v národných parkoch zahrnutých do projektu All Taxa Biodiversity Inventory
Contribution to knowledge of distribution of Amphipoda in national parks involved into the All Taxa Biodiversity Inventory project  [in Slovak with English abstract]

Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 191–200
Published 26.12.2011

Michal Baláž, 2011
Vtáčie spoločenstvo otvorenej krajiny západnej časti Kremnických vrchov v zimnom období
Bird community of open habitats in the western part of the Kremnické vrchy Mts in the winter period
 [in Slovak with English abstract]
Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 201–206

Published 30.12.2011

Eduard Stloukal & Barbora Vitázková, 2011
Distribution of crayfish (Crustacea, Decapoda) in karstic regions involved into the ATBI+M Gemer research
Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 207–210
Published 30.12.2011