Päť najnovších príspevkov (nadpisy sú v uvedené v jazyku príspevku):

Gabriel Pastorális, Henrik Kalivoda & Ľubomír Panigaj
Zoznam motýľov (Lepidoptera) zistených na Slovensku
Folia faunistica Slovaca, 18 (2): 101—232 (30. 9. 2013)
IE linkPDF link

Ivana Vernusová, Monika Mariášová & Michal Baláž
Dutinové hniezdiče mestskej zelene Ružomberka
Folia faunistica Slovaca, 18 (1): 91—95 (30. 9. 2013)
IE linkPDF link

Zlatica Országhová
Breeding biology of the barn swallow (Hirundo rustica) in the surroundings of Bratislava (Slovakia)
Folia faunistica Slovaca, 18 (1): 91—95 (29. 9. 2013)
IE linkPDF link

Marek Čiliak & Jozef Šteffek
Faunisticky významné druhy mäkkýšov z náplavov rieky Hron
Folia faunistica Slovaca, 18 (1): 81—89 (23. 9. 2013)
IE linkPDF link

Jaroslav Němý
Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836) (Lepidoptera: Pyralidae) — nový druh pro faunu Slovenska
Folia faunistica Slovaca, 18 (1): 79—80 (16. 9. 2013)
IE linkPDF link


Novinky:


K dispozícii sú už aj tlačené kópie 1. a 2. zväzku 18. ročníka časopisu.

Aktuálny ročník | Príspevky v rozsahu monografie | Recenzie kníh | Príspevky o histórii | Faunistické správy

Archív ročníkov:
1 (1996) | 2 (1997) | 3 (1998) | 4 (1999) | 5 (2000) | 6 (2001) | 7 (2002) | 8 (2003) | 9 (2004) | 10 (2005) | 11 (2006) | 12 (2007) | 13 (2008) | 14 (2009) | 15 (2010) | 16 (2011) | 17 (2012) | 18 (2013)