List of contribution by Mária Klesniaková in FFS
Mária Klesniaková
New Data on Strumigenys argiola (Emery, 1869) (Hymenoptera, Formicidae) from urban greenery of Bratislava, Slovakia
Folia faunistica Slovaca 22 (2017) 83–84
PDF
Alena Pavlíková, Mária Klesniaková & Milada Holecová
THE OCCURRENCE OF FALSE HONEY ANT (PRENOLEPIS NITENS) IN THE URBAN GREENERY OF THE BRATISLAVA CITY (SW SLOVAKIA)
Folia faunistica Slovaca 25 (2020) 1–7
PDF