List of contributions by Eva Bulánková in FFS  
Erika Hrdlicová & Eva Bulánková
Ekologické a hydromorfologické hodnotenie monitorovaných lokalít horného úseku rieky Myjavy
Folia faunistica Slovaca 22 (2017) 93–101
PDF