List of contributions by Eva Bulánková in FFS  
Andrea Kušnírová, Pavel Beracko, Tomáš Derka, Eva Bulánková, Ján Kodada & Tomáš Navara
TAXOCENÓZY MAKROZOOBENTOSU KRASOVÝCH VYVIERAČIEK ZÁPADNÝCH KARPÁT
Folia faunistica Slovaca 22 (2017) 67–82
PDF
Erika Hrdlicová & Eva Bulánková
Ekologické a hydromorfologické hodnotenie monitorovaných lokalít horného úseku rieky Myjavy
Folia faunistica Slovaca 22 (2017) 93–101
PDF