Geographix index of articles  
Country Region / Orographic unit
Bulgaria Rila Mts
Hungary  
Slovakia

Belianske Tatry
Borská nížina
Branisko
Burda

Cerová vrchovina
Čergov

Horehronské podolie
Hornonitrianska kotlina
Hronská pahorkatina

Chočské vrchy

Ipeľská kotlina
Ipeľská pahorkatina

Krupinská planina

Laborecká vrchovina
Liptovská kotlina

Malá Fatra
Malé Karpaty

Muránska planina
Myjavská pahorkatina 

Nízke Tatry

Podunajská rovina
Popradská kotlina
Považský Inovec

Rimavská kotlina

Slovenské Rudohorie
Slovenský kras
Slovenský raj
Spišská Magura
Strážovské vrchy
Štiavnické vrchy

Tríbeč
Trnavská pahorkatina

Veľká Fatra
Vihorlat
Volovské vrchy
Východoslovenská rovina
Vysoké Tatry

Západné Tatry