Publication with faunistic data on the Myjavská pahorkatina, Slovakia   
Erika Hrdlicová & Eva Bulánková
Ekologické a hydromorfologické hodnotenie monitorovaných lokalít horného úseku rieky Myjavy
Folia faunistica Slovaca 22 (2017) 93–101
PDF